nedjelja, ožujka 23, 2008

Sve veće zagađenje rijeke Jangce

Ogromne količine otpada svakodnevno se bacaju u najdužu kinesku rijeku te imaju izrazito negativne posljedice za riječni život, a kako piše u prvom godišnjem izvještaju o rijeci Jangce.

Rijeka Jangce. Kliknite na sliku za punu veličinu.

Ova rijeka koja je ujedno treća najduža rijeka na svijetu je postala pravi primjer prirodne katastrofe, pogoršanja kvalitete vode i gubitka biorazličitosti priopćeno je u Izvješću za očuvanje i razvoj rijeke Jangce. Ova studija je pokazala da je čak jedna desetina rijeke u kritičnom stanju. Otprilike 30 % pritoka kao što su rijeke Minjiang, Tuojiang, Xiangjiang i Huangpu su teško zagađene ogromnim količinama amonijaka, dušika, fosfora i ostalih zagađivača, a što za direktnu posljedicu ima znatno manji ulov ribe. Godišnji ulov smanjio se sa 500 000 tona iz 50-ih godina na skromnih 100 000 tona 90-ih godina, a i ono malo što ribari ulove boje se pojesti jer je voda jako zagađena. Samo prošle godine 26 milijardi tona otpada je ispušteno u rijeku koja teče kroz 11 kineskih provincija. Ovo izvješće sastavljeno je od strane stručnjaka iz Kineske akademije znanosti, Komisije za očuvanje vodenih resursa rijeke Jangce, Ministarstva vodenih resursa, te kineskog odjela WWF za prirodu (World Wild Fund).

Utjecaj ljudi na Zemlju

Ljudi su se zahvaljujući sposobnosti razmišljanja, odnosno inteligenciji nametnuli kao dominantna bića na planetu te podložili planet sebi i svojim potrebama. Sve do razdoblja industrijske revolucije odnosno izuma parnog stroja, priroda nije trpjela veća onečišćenja do kojih nakon ubrzane industrijalizacije dolazi nakon toga diljem svijeta. Ta činjenica učinila je ljude direktno odgovornima za očuvanje ovog planeta barem u mjeri koja neće značiti izumiranje raznih biljnih i životinjskih vrsta, onečišćenja zraka i globalnih promjena kao posljedicama pretjerane industrijalizacije i upotrebe nečistih tehnologija. U tome naročito prednjače fosilna goriva koja ispuštaju ugljični dioksid i stakleničke plinove grijući pretjerano površinu planeta uzrokujući globalno zatopljenje koje bi moglo otopiti ledenjake i polarne kape uzrokujući poplavu mnogih primorskih područja svijeta.

Zemlja je planet pun raznolikosti. Kliknite na sliku za punu veličinu.

Ugljični dioksid predstavlja velik problem očuvanju našeg planeta jer se on s jedne strane sve više ispušta u atmosferu, dok s druge strane povećana deforestacija šuma, (naročito oko područja Amazone) znači smanjeno stvaranje kisika što bi moglo uroditi katastrofalnim posljedicama ukoliko se ne učini nešto brzo i učinkovito. Zemlja je dovoljno geološki aktivna i bez dodatne pomoći ljudi, stoga se treba koncentrirati u proučavanju tih promjena, a ne da sami uzrokujemo negativne promjene. Nešto valja ipak sačuvati i za budućnost jer iako znanstvenici predviđaju da zemlja za 3 milijarde godina neće biti nastanjena zbog intenzivne vrućine koja će dolaziti sa sunca valja ipak nešto sačuvati za buduće generacije kojih bi moglo biti jako jako puno u sljedećih 3 milijarde, naravno pod uvjetom da im mi i generacije iza nas pružimo priliku da i oni žive.

Nema komentara: